ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจ ดังนี้

1. Mobile Business

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2560 บริษัทได้ลดขนาดธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขัน และปรับเปลี่ยนธุรกิจมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ ในรูปแบบการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) และธุรกิจให้เช่าเสาสัญญาณร่วม (Co-Tower) แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกรมอุทยานทั่วประเทศ ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นการให้บริการร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)   (“ก.ส.ท.”) และจะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ในช่วงปลายปี 2561

 

2. Non-Mobile Business

ให้บริการข้อมูล ข่าวสารและสาระความบันเทิงที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย      ในรูปแบบของเสียง (Voice) และการให้บริการในรูปแบบข้อความ เสียงและภาพ (Non-Voice) รวมทั้ง Multimedia โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายช่องทาง เช่น การรายงานผลกีฬาทั่วไป การพยากรณ์ดวงชะตาผ่านศูนย์รวมนักพยากรณ์และการดูดวง (www.Horoworld.com) ให้บริการข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์ “กินดื่มเที่ยว” (www.EDTGuide.com) ผ่านสื่อหลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ทันสมัย และการให้บริการขายฝากสินทรัพย์ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของ Zazzet (ซีแอสเซ็ท) ซึ่งมีจุดเด่นคือมีบริการจับคู่ทรัพย์สินกับผู้รับซื้อฝาก ผ่านระบบการยื่นข้อเสนอราคา (Online Matching)