ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจ ดังนี้

1. Mobile Business

ดำเนินธุรกิจครบวงจร ทั้งการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิง (Contents) ในรูปแบบของบริการเสริมพิเศษ ภายใต้แบรนด์ i-mobile และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ และให้บริการขายส่งและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G โดยจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งช่องทางขายส่ง (Traditional Trade) ช่องทางขายปลีก (Modern Trade) กลุ่มร้านค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มร้านค้าปลีกอุปกรณ์ไอที และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ รวมทั้งสาขาของร้าน Open by i-mobile เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า และให้บริการหลังการขายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 

2. Non-Mobile Business

ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสาระความบันเทิงที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยในรูปแบบของเสียง (Voice) และการให้บริการในรูปแบบข้อความ เสียง และภาพ (Non-Voice) รวมทั้ง Multimedia โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายช่องทาง (Multi-Devices) เช่น การรายงานผลกีฬาทั่วไป การพยากรณ์ดวงชะตาผ่านศูนย์รวมนักพยากรณ์และการดูดวง (www.Horoworld.com) ให้บริการข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์ “กินดื่มเที่ยว” (www.EDTGuide.com) ผ่านสื่อหลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ทันสมัย อีกทั้งยังประกอบธุรกิจบันเทิง ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางในการสื่อสาร ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมรายการผ่าน Mobile Application, Facebook, YouTube, Website ทั้งระบบ iOS  และ Android